Vedenie a kontakty

Výbor spoločenstva:

predseda : Ing. Roman Barla   tel: 0903 520 411

členovia :

Jozef Turčan             tel: 0907 296 237 / 0903 826 274

Martin Očenáš          tel: 0948 029 724 / 0905 393 497

Jozef Kostúr              tel: 0904 112 367 / 0908 550 047

Ľudovít Flaška           tel: 0917 794 105

e-mail: urbar@urbarpodkonice.sk

Dozorná rada spoločenstva:

predseda : Ing. Ľubomír Bobák

členovia :   Ivan Flaška,  Jozef Slobodník   

Odborný lesný hospodár :  Ing. Peter Slobodník