Urbar

Názov pozemkového spoločenstva :

Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach

 

Sídlo a adresa :

Podkonice č. 178, ( budova OcÚ Podkonice),

976 13 Podkonice