Oznamy

Plán zasadnutia výboru pozemkových spoločenstiev v I. štvrťroku 2019

  • V mesiacoch Júl a August zasadnutia výboru spoločenstiev nebudú.
  • 7.     Január                           18:00 – 19:00 hod.      
  • 4.     Február                         18:00 – 19:00 hod.
  • 4.      Marec                           18:00 – 19:00 hod.

Zasadnutia výboru sa konajú v budove Obecného úradu Podkonice, kancelária spoločenstva na prízemí (vchod z bočnej strany budovy).

V Podkoniciach  3. decembra 2018

Ing. Roman Barla predseda PPS v. r.