Pasienkové pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach

Vitajte na informačnej webovej stránke Pasienkového pozemkového spoločenstva Podkonice.

Informácie ohľadom podielov a podielnikov v oboch spoločenstvách, vzhľadom na ochranu osobných údajov GDPR, poskytujeme len oprávneným osobám individuálne na požiadanie.