Cenník

Ceny vlákninového dreva a samovýroby v roku 2018

Predajné ceny pre členov v rámci desaťročného limitu,

za 1m3 vlákninového dreva (v dĺžkach) na odvoznom mieste:

Ihličnaté Sm,Jd,Bo,Smc   25,00 €/1m3

Listnaté mäkké Jl,Os,Vr, 25,00 €/1m3

Listnaté tvrdé Bk,Hb,Jv,Js, 40,00 €/1m3

Samovýroba dreva

Listnaté tvrdé Bk,Hb,Jv,Js, nad 7 cm hrúbky 6,00 €/1prm

Listnaté mäkké“ Jl,Os,Vr, 3,00€/1prm

Ihličnaté Sm,Jd,Bo,Smc 3,00 €/1prm

Drevo pod 7 cm hrúbky – haluzina 2,40 €/1prm

Ceny pre nečlenov a členov ,ktorý prekročili desaťročný limit,v prípade pokiaľ by bol prebytok drevnej hmoty :

Ihličnaté Sm,Jd,Bo,Smc 30,00 €/1m3

Listnaté mäkké Jl,Os,Vr, 30,00 €/1m3

Listnaté tvrdé Bk,Hb,Jv,Js, 48,00 €/1m3

Zápis dodávok palivového dreva ako aj samovýroby, bude prebiehať v dňoch :

27.3.2017 a 10.4.2017 vždy od 18:00 do 19:00 hod. v kancelárii pozemkových spoločenstiev v budove Obecného úradu.

Ceny za odber piesku z pozemkov PS v samovýrobe

1 – 2t ( multikára ) 2,00€

3 – 4t ( V3S) 5,00€

viac ako 4t 8,00€

Záujem o odber piesku nahlásiť deň vopred, u pána Ľudovíta Flašku Podkonice  čd. 245  Tel: 0917 794 105

 

 

Výbor UPS a PPS Podkonice 2018