Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach

Ceny palinového dreva a samovýroby v roku 2022 pre podielnikov PS

Predajné ceny:

Palivové drevo (v dĺžkach) na odvoznom mieste.

Ihličnaté Sm,Jd,Bo,Smc      30,00 €/1m3

Listnaté mäkké Jl,Os,Vr,    30,00 €/1m3

Listnaté tvrdé Bk,Hb,Jv,Js, 48,00 €/1m3

 

Samovýroba dreva

Listnaté tvrdé Bk,Hb,Jv,Js, nad 7 cm hrúbky 6,00 €/1prm

Listnaté mäkké Jl,Os,Vr,                                   4,00 €/1prm

Ihličnaté Sm,Jd,Bo,Smc                                    4,00 €/1prm

Drevo pod 7 cm hrúbky – haluzina                4.00 €/1prm

 

Ceny dreva sú s DPH

Výbor UPS a PPS Podkonice 07.03.2022

Menu