Ceny palivového dreva v dĺžkach  a samovýroby v roku 2024 pre podielnikov PS.

Predajné ceny :

Palivové drevo (v dĺžkach) na odvoznom mieste.

Palivové drevo v dĺžkach maximálne 10 m3 na podielnika a kalendárny rok!

Ihličnaté Sm,Jd,Bo,Smc       42,00 €/1m3

Listnaté mäkké Jl,Os,Vr,      42,00 €/1m3

Listnaté tvrdé Bk,Hb,Jv,Js,   72,00 €/1m3

 

Samovýroba dreva

Listnaté tvrdé Bk,Hb,Jv,Js, nad 7 cm hrúbky 10,00 €/1prm

Listnaté mäkké Jl,Os,Vr,                                    6,00 €/1prm

Ihličnaté Sm,Jd,Bo,Smc                                     6,00 €/1prm

Drevo pod 7 cm hrúbky – haluzina                 6,00 €/1prm

Ceny dreva sú s DPH

Výbor UPS a PPS Podkonice 01.07.2024