Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach

Výbor spoločenstva UPS:

predseda : Ing. Roman Barla   tel: 0903 520 411

členovia :

Jozef Turčan             tel: 0907 296 237 / 0903 826 274

Ing. Martin Očenáš  tel: 0948 029 724 / 0905 393 497

Dušan Koctúr            tel: 0908 245 585

Ľudovít Flaška          tel: 0917 794 105

e-mail: urbar@urbarpodkonice.sk

Dozorná rada spoločenstva UPS:

predseda : Jozef Turčan

členovia :Ľubomír Flaška, Ing. Eva Hricišinová.

Odborný lesný hospodár : Ing. Miroslav Nosál.