Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach

Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach, oznamuje svojim členom, že zápis dreva na samovýrobu ako aj  vlákninového dreva zo zásob sa uskutoční:

  • piatok 05. apríla 2024  od 18:00 do 19:00,

.   sobota 06. apríla 2024  od 18:00 do 19:00,

  • piatok 19. apríla 2024 od 18:00 do 19:00.

Zápis bude prebiehať v priestoroch pohostinstva Podkova v Podkoniciach

Po týchto  termínoch už nebude možné zapisovať vlákninové drevo zo zásob ani samovýrobu !!!   

Palivové drevo v dĺžkach maximálne 10 m3 na podielnika a kalendárny rok!


Pozvánka na 28. valné zhromaždenie podielnikov UPS a PPS v Podkoniciach.

Urbárske a pasienkové spoločenstvo v Podkoniciach,  Vás pozývajú na 28. zhromaždenie členov
jednotlivých pozemkových spoločenstiev, ktoré sa uskutoční
15. marca 2024 (piatok), so začiatkom o 17:00 hod.
v spoločenskej sále Pohostinstva Podkova v Podkoniciach (nad COOP Jednota)
Prezentácia účastníkov zhromaždenia bude prebiehať od 16:00 hod., po preukázaní pozvánky alebo plnej
moci. Žiadame účastníkov zhromaždenia o dochvíľnosť.

Pozvánka na 28. VZ TU KLIKNITE

Organizačné opatrenia k pozvánke 2024 TU KLIKNITE


Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach, oznamuje svojim členom,  že vyplácanie dividend bude :

piatok 24. novembra 2023 od 18:00 do 19:00,

piatok 08. decembra 2023  od 18:00 do 19:00.

Vyplácanie bude prebiehať v priestoroch  pohostinstva Podkova v Podkoniciach.  (nad potravinami COOP JEDNOTA)

—————————————————————————————————————————————————————————————-

POZOR ZMENA MIESTA KONANIA 27. VZ. 

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice, oznamuje svojim členom,  že 27. valné zhromaždenie podielnikov  sa uskutoční v priestoroch pohostinstva Podkova v Podkoniciach (nad potravinami JEDNOTA). Dňa 20.10.2023 o 17:00. Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 16:00, po preukázaní pozvánky alebo plnej moci. Žiadame účastníkov o dochvíľnosť.

Výbor UPS a PPS Podkonice 16.10.2023

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Pozvánka na 27.  valné zhromaždenie podielnikov.

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice, oznamuje svojim členom, že v piatok 20.10.2023 sa uskutoční 27. valné zhromaždenie podielnikov o 17:00 v sále kultúrneho domu v Podkoniciach. Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 16:00, po preukázaní pozvánky alebo plnej moci. Žiadame účastníkov o dochvíľnosť.

Výbor UPS a PPS Podkonice 15.09.2023

—————————————————————————————————————————————————————————————-
Vážení podielnici pozemkových spoločenstiev v Podkoniciach,
v mene Výboru Urbárskeho a Pasienkového pozemkového spoločenstva v Podkoniciach Vás srdečne pozývame na 0. ročník URBÁRSKEHO POPOLUDNIA ktoré sa uskutoční dňa 8. Júla 2023 so začiatkom o 14:00 hod v areáli futbalového ihriska Brodok v Podkoniciach. 
 
Myšlienkou tohto podujatia je na chvíľu sa zastaviť, oddýchnuť a prežiť priateľské, neformálne posedenie s priateľmi, rodinou a všetkými, ktorí majú k Podkoniciam vzťah, majú tu svoje korene alebo tu žijú.
Domáci “ Gulášmajster “ či “ Haluškári “  pre Vás pripravia chutný divinový guláš, bryndzové halušky a iné dobroty.  Do spevu a tanca nám zahrá ľudová hudba Paľa Majeríka z Priechoda a DJ Barlík.
 
Pevne veríme že si spolu s Vašou rodinou či známymi urobíte pekné Urbárske popoludnie. 
 
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach, oznamuje svojim členom, že zápis dreva na samovýrobu ako aj vlákninového dreva zo zásob sa uskutoční:

  • piatok 21. apríla 2023 od 18:00 do 19:00,
  • piatok 5. mája 2023    od 18:00 do 19:00.

Zápis bude prebiehať v priestoroch pohostinstva Podkova v Podkoniciach

Po týchto  termínoch už nebude možné zapisovať vlákninové drevo zo zásob ani samovýrobu !!!   

Palivové drevo v dĺžkach maximálne 10 m3 na podielnika a kalendárny rok!

Výbor  UPS a PPS Podkonice  11.04.2023

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Pravidelné plánované zasadnutia výboru spoločenstiev UPS a PPS Podkonice v roku 2023 sa nekonajú. V prípade potreby, kontaktujte členov výboru telefonicky.

Výbor  UPS a PPS Podkonice  03.01.2023

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Pozvánka na 26. zhromaždenie.

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice, oznamuje svojim členom, že v piatok 24.06.2022 sa uskutoční 26. valné zhromaždenie podielnikov o 17:00 v sále kultúrneho domu v Podkoniciach. Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 16:00, po preukázaní pozvánky alebo plnej moci. Žiadame účastníkov o dochvíľnosť.

Výbor UPS a PPS Podkonice 23.05.2022

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 sa  pravidelné plánované zasadnutia výboru spoločenstiev UPS a PPS Podkonice v roku 2022 do odvolania nekonajú.

V prípade potreby, kontaktujte členov výboru telefonicky.

Výbor UPS a PPS Podkonice 03.01.2022

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice oznamuje svojim členom, že zápis dreva na samovýrobu ako aj vlákninového dreva zo zásob na rok 2021 sa uskutoční:

-pondelok 12. apríla 2021 od 18:00 do 19:00.

-štvrtok 15. apríla 2021 od 18:00 do 19:00.

-štvrtok 22. apríla 2021 od 18:00 do 19:00.

Zápis bude prebiehať v kancelárii Urbárskeho a Pasienkového pozemkového spoločenstva v budove obecného úradu.

Po týchto  termínoch už nebude možné zapisovať vlákninové drevo zo zásob !!!

V Podkoniciach 15.03.2021

Predseda UPS a PPS Podkonice Ing. Roman Barla